Ontwikkeling


Op 16 december 2020 werd de symbolische eerste boom van velen geplant die onderdeel uit gaan maken van de nieuwe natuur in het projectplan de Groensche Hoeven.


De huidige situatie van het projectplan is hier te vinden, de toekomstige situatie, na realisatie van de plas en natuurontwikkeling, is te vinden door hier te klikken.


De afgelopen twee jaar stonden in het teken van de aanleg van een Regionale Kering op landgoed Groensche Hoeven en Beukenhorst die Vught moeten beschermen tegen een hoog water situatie zoals we die nog in 1995 hebben meegemaakt.

Volgend jaar zal ook het gemaal, wat verantwoordelijk is voor de afwatering van het oppervlakte water van een groot deel van Vught Zuid, vervangen worden. 

Beide projecten zijn in goede samenwerking & overleg met Waterschap de Dommel, de gemeente Vught, Provincie Noord-Brabant, Pro-Rail & de landgoederen Groensche Hoeven en Beukenhorst ontwikkeld.


Gemeente Vught, ProRail, Provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel en Landgoed Groensche Hoeven hebben opnieuw de handen ineengeslagen om tot de realisatie van bestemmingsplan Groensche Hoeven te komen.

Als onderdeel van het bestemmingsplan, wat reeds in 2015 werd vastgesteld, zal ook een natuurplas worden gerealiseerd van ongeveer 4,5 hectare groot.

De nieuwe plas komt in open verbinding te staan met de afvoer van het oppervlaktewater van onder andere wijken de Baarzen en Klein-Brabant, maar zal ook een deel van het water opvangen rondom de verdiepte aanleg van het spoor in Vught. De plas moet tevens tijdens piekbuien het water dat vanuit Vught Zuid komt kunnen bufferen, maar ook water vast kunnen blijven houden ten tijde van droogte.

Hiermee worden belangrijke stappen gemaakt door de gemeente Vught rondom het klimaatadaptieve programma van de Provincie Noord-Brabant.


Rondom de plas is ruimte gemaakt voor een aantal landelijke woningen (afmetingen woningen van +/- 750m3/250m2 tot 1500m3/500m2), welke uitzicht zullen krijgen over de plas, de bestaande lanen en nieuw te realiseren natuur. De woningen zullen in erfpacht worden uitgegeven en de kavels zullen vermoedelijk medio 2021 op de markt komen en in 2022 gebouwd kunnen worden.

Eind 2021 zal overigens pas echt begonnen worden met de verdere ontwikkeling, tot die tijd staat alles in het teken van de voorbereidingen.

Kortom: de Groensche Hoeven is straks van vele markten thuis. Alle partners zijn er dan ook van overtuigd dat het nieuwe landgoed een aanwinst voor Vught en zijn omgeving zal zijn.BETROKKEN PARTIJEN

Gemeente Vught

Waterschap de Dommel

Provincie Noord-Brabant

Bosgroep Zuid-Nederland

The Estate Office

ProRail

Civil Support

CONTACT